Në fokusin e aktiviteteve dhe botimete tona **In focus of our activities and our editions**

:: Expedition 2013

Conclusion of reconciliation expedition 2013

Konkluzionet e ekspedites se Pajtimit 2013

 

First part Rapport of Reconcilation Expedition 2012

Word

PDF

False allegation of Police against CNR and Gjin Marku

:: Kosova

Bashkejetesa Shqiptaro-Serbe

Albanian-Serb Cohabitation

20 Mars- 20 Maj 2011
Raport i Ekspedites per OSBE/ODIR

20 March- 20 May 2011
Report of Reconcilation Expedition 2011:: Menuja\Menu

0 Cohabitance
0 Legal State
0 Feminist Movement
0 Social
0 Blood feud
0 Politics
0 Integration
0 International Org.
0 Culture
0 Tradition
0 Economic
0 Religion
Aktivitetet tona
Our Activities

20 Maj- 8 Korrik 2005
Ekspeditë e Misionarëve

May 20 - July 8 2005
Expedition of Missionaries

:: Botime\Edition
::Downloads    Edition::Kulture\Culture


Intelektuali i Kombit

Kontakto \ Contact us

Contact Us

Gjin Marku
Chairman

Rr. "M. Muça" Pall. 46 Ap. 23 Tirane Albania
Tel & Fax 00355 42 263 126. Tel 00355 42 259 124 Mobile 068 27 37 989 / 0 69 32 38 786
E-mail: gjin_marku@yahoo.com / gjin_marku@pajtimi.com
Web: www.pajtimi.com
www.reconciliation-al.com

Bordi I Këshillimit
Prof. Arbën XHAFERRI, Mirie RUSHANI, Prof. Ylli POPA, Rubena MOISIU, Prof Zekeria CANA, Prof. Luan OMARI, Eni ÇOBANI, Prof. Farudin HOXHA, Afërdita SOKOLI, Prof. Shaban DEMIRAJ, Martin VULAJ, Ndue HILA, Aranita QILIMI, Prof. Afërdita ONUZI, Dr. Eno KOÇO, Prof. Et’hem RUKA, Dr. Rustem GJATA, Rrahman PARLLAKU, Dr. Arian STAROVA, Fadil KEPI, Prof Mark Tirta, Uran BUTKA, Fran Lleshi, Palok Lumi, Sokol DELIA, Zef SOKOLI, Kastriot BAJRAKTARI, Marie BIBA, Bardhok SULEJMANI, Myfarete LAZE, Flora GJEÇI, Shpëtim SINO, Mark Bajraktari, Meliha SHUNDI, Tanush FRASHËRI, Gjok MALÇI, Pjetër GJOKA, Dhurata Zeqo, Vangjel Bello, Pashko TOMA, Adem ISUFI, Vitore STEFA – (LEKA) Pasho URUÇI. Pjetër Noshi, Fran Shullani.

Rezidencat
Rezidencat janë grupet e përherëshme të implementimit të strategjisë së Komitetit të Pajtimit Mbarëkombëtar në Jug dhe në veri

Rezidenca e Veriut
Qendra e saj është në Pukë dhe orienton punën e të gjtha bordeve të degëve të rretheve të veriut.

Rezidenca e Jugut
Qendra e saj është në Lushnjë dhe orienton punën e të gjtha bordeve të degëve të rretheve të Jugut.

Bordi Qëndror i Drejtimit – Tiranë
Gjin Marku – Kryetar
Alfred Gusho zv. Kryetar
Preng Cara zv. Kryetar
Englantin Bojaxhi Sekretare
Sotirulla Hoxha, anëtar

Bordi I Drejtimit të Veriut – Rezidenca e Përherëshme -Pukë
Fran lleshi - Kryetar , Ded Peraj - Rezident
Jorgjie Dodani – zv Kryetar
Ndue Dodani – coordinator
9 anëtarë

Bordi I Drejtimit të Jugut – Rezidenca e Përherëshme –Lushnjë
Vangjel Bello – Kryetar, Albert Sanxhaku Rezident
Dhurata Zeqo – Sekretare
Pasho Uruçi – Kordinator
11 Anëtarë

Deget e Komitetit të Pajtimit në rrethe:
32 degë sipas ndarjes administrative të rretheve.
Kryesia e degës: 5-7 anëtarë
Grupet treshe të Pajtimit në fshatra: Perfaqësuesi i pushtetit lokal, përfaqësuesi i arsimit (shkollës), Ndërmjetësi (misionari)

:: Gjakmarrja / Blood Feud

Gjakmarrja ne Keshillin e Sigurimit te OKB

Blood feud in Sicurity Council of UN

Leter per
BAN KI-MOON

PDF

Letter
to BAN KI-MOON

PDF

:: Church decree
Statement about the decree of the Catholic Church for the excommunication of citizens who commit murder for revenge and blood feud.
:: Kultura e Ligjit/ The culture of Law
Kultura e Ligjit
Raport i takimit te Komitetit te Pajtimit Mbarekombetar me perfaqesuesit e komunitetit e faktoreve te shoqerise Per Kulturen e Ligjit dhe Shtetin e se Drejtes Perballe Krimeve Kunder Jetes


The culture of Law
From the meeting of Committee of Nationwide Reconciliation with representatives of the community and social factors. About the culture of law and rule of Justice in facing crimes against human life

:: Information
Rreth Nesh
About us


Aktivitete
Our Activities

 
::Bashkëpuntorë/
Partners

   

Cmimi i Virtytit
Award of Virtue


RRJETI PËR DEMOKRACI DHE SHTETIN E SË DREJTËS

NETWORK FOR DEMOCRACY AND STATE OF RULES OF LAW

PROMEMORIE

MEMORANDUM

Për ndryshimet politiko-shoqërore
For the politico-social changes

 
Komiteti i Pajtimit Mbarëkombëtar© 2003-2011  Te Gjitha te drejtat e rezervuara.