00355 68 27 37 989 gjin_marku@yahoo.com

KONGRESI I TRETË I MISIONARËVE TË PAJTIMIT
THIRD CONGRESS OF RECONCILIATION MISSIONARIES
Tirana, 30 Mars 2009

REZOLUTA / RESOLUTION

Pamje nga ceremonia KONGRESIT TË TRETË TË MISIONARËVE TË PAJTIMIT
30 Mars 2009


Pamje e pjeshmme e tribunes se Kongresit te Trete te Misionareve te Pajtimit. Nga e djathta Z. Gjin Marku, Kryetar i Komitetit te Pajtimit Mbarekombetar dhe Presidenti i Republikes se Shqiperise Z. Bamir Topi, Klrike dhe perfaqesues te misionareve te pajtimit. Z. Gjin Marku duke mbajtur fjalen kryesore mbi strategjine kombetare kunder gjakmarrjes. 30 mars 2009 (Foto Aleksander Gjoni)Nga takimi i Kryetart te Komitetit te Pajtimit Mbarekombetar, Z. Gjin Marku me Presidentin e Republikes se Shqiperise Z. Bamir Topi para fillimt te punimeve te Kongresitte Trete te misionareve te Pajtimit.30 mars 2009 (Foto Aleksander Gjoni)Tribuna dhe sekretaria e kongresit ne momentin e hapjes se punimeve te kongresit te Trete te misionareve te Pajtimit. 30 mars 2009 (foto Aleksander Gjoni)
Pamje nga salla e perfaqesuesve te misionareve te pajtimit gjate seances se punimeve te kongresit te trete te misionareve te pajtimit 30 mars 2009 (foto Aleksander Gjoni)
Gjate sences se dyte te punimeve te kongresit te tretet te misionareve te pajtimit. Diskutantet nga trevat kanunore mbeshtesin strategjine e komitetit te Pajtimit MBarekombetar dhe angazhohen per pune te palodhur ne procesin e pajtimit te familjeve te perfshira gjakmarrje. 30 mars 2009 (foto Aleksander Gjoni)
Gjate s�ances se dyte te punimeve te kongresit te tretet te misionareve te pajtimit. Perfaqesuese e grave pjesmarrese ne kongres duke folur mbi rezultatet dhe nevojen e bashkepunimit te grave ne procesin e pajtimit dhe ndalimit te gjakmarrjes.
Perfaqesuesi i misionareve te pajtimit nga Mali I Zi sjell ne kongresin e tretet te misionareve te pajtimit pervojen e pajtimeve dhe parandalimit te gjakmarrjes tek shqiptaret e Malit te Zi, Kosoves dhe Maqedonise. 30 mars 2009 (foto Aleksander Gjoni) 30 mars 2009 (foto Aleksander Gjoni)