00355 68 27 37 989 gjin_marku@yahoo.com

Nga Mirela Milori

“Nëse një ditë do të trokasësh në portën time”… Askujt prej shqipëtarëve që shikonin, rreth 15 vjet më parë, filmin italian me këtë titull, në televizionin e vetëm shtetëror, nuk i shkonte ndër mend se gjatë 13 viteve të tranzicionit, me qindra familje shqiptare do...