00355 68 27 37 989 gjin_marku@yahoo.com

Konkluzionet e ekspedites se Pajtimit 2013

Tiranë më 22 korrik 2013Konkluzione të ekspeditës kombëtare të misionarëv të pajtimit për shkaqet erritjes së dhunës në shoqërinë shqiptare.Komiteti i Pajtimit Mbarëkombëtar që nga data 6 janar ka organizuar punën me ekspeditën epajtimit duke përfshirë edhe periudhën...