00355 68 27 37 989 gjin_marku@yahoo.com


KOMITETI I PAJTIMIT MBAREKOMBETAR
Adresa: Rr. "M. Muça" Pall. 46 Ap. 23
Tirane Albania
Tel & Fax 00355 4 263 126. Tel 00355 4 259 124 / mobil 068 27 37 989

E-mail: gjin_marku@yahoo.com / gjin_marku@pajtimi.com Web: www.pajtimi.com

REZOLUTË
Deklarate per Opionin Publik

Deklarate per Opionin Publik

Tirane me 29 shtator 2021

Tirane me 29 shtator 2021

Kryesia e Komitetit te Pajtimit Mbarekombetar e konsideron te nevojshme te shprehe para popullit shqiptar simpatine e larte te te gjithe misionareve te pajtimit ne çdo fshat e qytet te Shqiperise per Partine Demokratike dhe grupin e saj parlamentar ne mbeshtetje te reformave qe konsolidojne demokracine dhe shtetin e se drejtes, çuarjen deri ne fund te procesit te vetingut si dhe mbeshtetjen e plote te integrimit te Shqiperise ne BE ne Aleance te perhershme me SHBA-ne dhe NATO. Komiteti i Pajtimit Mbarekombetar siguron cdo anetar te Partise Demokratike se do kene mbeshtetjen e plote te ketij komiteti dhe misionareve te pajtimit kunder cdo tendence a grupimi destruktiv per perçarjen e kesaj partie, pengimin e reformes se metejshme ne drejtesi dhe kundervenien ndaj SHBA-se për luften e saj kunder korrupsionit e krimit te organizuar në shqipëri.
Per Komitetin e Pajtimit Mbarekombetar

Gjin Marku

Kryetar

KOMITETI I PAJTIMIT MBAREKOMBETAR

Tirane me 29 shtator 2021