00355 68 27 37 989 gjin_marku@yahoo.com

Bashkejetesa Shqiptaro-Serbe/Albanian-Serb Cohabitation

Kosova Bashkejetesa Shqiptaro – Serbe / Albanian – Serb Cohabitation Në prag të 1 vjetorit të Pavarësisë së Kosovës Një letër që zë vend mbas 10 vjetësh por nuk u pranua para luftës. Letra e mëposhtëme iu dërgua deputetëve të Shqipërisë dhe të parlamentit...

Konkluzionet e ekspedites se Pajtimit 2013

Tiranë më 22 korrik 2013Konkluzione të ekspeditës kombëtare të misionarëv të pajtimit për shkaqet erritjes së dhunës në shoqërinë shqiptare.Komiteti i Pajtimit Mbarëkombëtar që nga data 6 janar ka organizuar punën me ekspeditën epajtimit duke përfshirë edhe periudhën...